Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

Po absolvování právnické fakulty UK Praha jsem zamířila do advokacie, kde jsem v letech 2004 až 2019 vykonávala generální praxi. Od r. 2011 jsem se specializovala na komunální sféru, přednáším, publikuji v odborných časopisech a na blogu, jsem autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.)
 

V prosinci 2014 byla moje práce oceněna cenou Bílé lilie za mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě. Více zde: https://www.bielinova.cz/news/cena-bile-lilie-2014/

 

V lednu 2020 jsem z osobních důvodů opustila vody advokacie a vydala se vstříc novým životním výzvám. I nadále zůstávám právničkou :)

 

Kontakt

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

+420 605 543 419