Hledání místně příslušného úřadu... aneb proč nikdo nechce Mynáře?

06.03.2015 10:15

Když se v médiích začaly objevovat informace o tom, že kancléř prezidenta republiky Ing. Mynář nepodává oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona o střetu zájmu, neboť se necítí být zákonem o střetu vázán, případně nemá zákonem určeno, komu takové oznámení odevzdávat, obrátila jsem se na příslušný Městský úřad Uherské Hradiště, aby případné spáchání přestupku prošetřil. Výsledek? Zatím řízení nezačalo.

Mynáře totiž nikdo prošetřovat nechce.

Anabáze případu:

11. 1. 2015 – podáno oznámení o podezření ze spáchání přestupku na MU Uherské Hradiště, dle trvalého pobytu pana Mynáře

23. 1. 2015 – MU Uherské Hradiště postupuje spis na úřad Městské části Praha 1, v jehož obvodu má pan Mynář pracoviště (tj. kancelář prezidenta republiky)

28. 1. 2015 – Úřad Městské části Praha 1 postupuje spis zpět do Uherského Hradiště, protože příslušný je úřad dle trvalého bydliště

30. 1. 2015 – MU Uherské Hradiště postupuje spis na Ministerstvo vnitra, aby určilo, kdo má věc rozhodovat

3. 3. 2015 – Dle informace z Uherského Hradiště je spis nejspíše stále na Ministerstvu vnitra. Každopádně MU Uherské Hradiště nečiní ve věci žádné úkony. A čas běží a běží….
Informace z Uherského Hradiště

Informace z Uherského Hradiště(30. 6. 2015 uplyne lhůta, kdy lze případný přestupek Ing. Mynáře projednat.)

Výsledek tohoto pokusu je tedy již prakticky jistý – i kdyby pan Mynář přestupek spáchal, zřejmě ve lhůtě jednoho roku nebude projednán. A tedy bude věc odložena. Ale nevadí: pan Mynář zjevně nepodá oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona o střetu zájmu ani za rok 2014. Celou věc si tedy můžeme zopakovat v červenci 2015. 

Pak budou mít úřady na rozhodnutí celý kalendářní rok.

Právní okénko pro zájemce:

Odhlédneme-li od osoby pana kancléře, která sama o sobě dělá případ zajímavější než ve skutečnosti je, naskýtá se v této věci zajímavá právní otázka, a sice:

a) Zda lze zákon o střetu zájmu skutečně aplikovat na kancléře prezidenta republiky

b) Komu má kancléř prezidenta republiky podávat oznámení o střetu zájmu.

Osobně se domnívám, že Ing. Vratislav Mynář, který zastává funkci vedoucího organizační složky státu (kanceláře prezidenta republiky), je veřejným funkcionářem podle § 2, odst. 2, písm. d) zákona o střetu zájmu.

Zajímavější je otázka, kdo je jeho evidenčním orgánem. Zde by snad mělo přicházet do úvahy ustanovení § 14, odst. 1, písm. c) zákona o střetu zájmu; pak by evidenčním orgánem byla zřejmě Kancelář prezidenta republiky.

Problém je zakletý v nejednotné terminologii zákona o střetu zájmu, který na jednom místě hovoří o „organizační složce státu, která je správním úřadem“, zatímco na jiném místě o „ústředním orgánu státní správy“, což není úplně totéž.

Zpět

Kontakt

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

+420 605 543 419